Kancelaria Adwokacka

adw. Daniel Więckowski

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
art. 45 Konstytucji RP z 1997 roku

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.
art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Kancelaria Adwokacka adwokata Daniela Więckowskiego świadczy szerokie spectrum usług z zakresu prawa, w szczególności spraw rodzinnych, cywilnych, karnych i gospodarczych. Moją praktykę w szczególności cechuje szczególna dbałość o interesy klientów, oraz każdorazowo indywidualne podejście do problemów klientów Kancelarii.

Usługi

Kancelaria Adwokacka adwokata Daniela Więckowskiego oferuje pełny zakres pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa:

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Dodatkowo Kancelaria zajmuje się rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również ich obsługą prawną.

Współpraca

Kancelaria Adwokacka adwokat Daniel Więckowski współpracuje z:

1) EKSPERT Kancelaria Prawna działająca od 2000 roku jest wysoce wyspecjalizowaną firmą w zakresie spraw cudzoziemców. EKSPERT Kancelaria Prawna świadczy usługi, w szczególności z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców (zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydent długoterminowy WE) oraz uzyskiwaniu zezwoleń na pracę, obywatelstwa, czy zgody na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

2) Kancelaria Środa jest profesjonalną Kancelarią tłumaczeń, działającą na rynku od 1997 roku, obejmującą swoim zakresem tłumaczenia z ponad 20 języków, dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Dotychczasowa współpraca pozwala z pełną odpowiedzialnością polecić Kancelarię Środa klientom wymagających wysokiej jakości usług, realizowanych perfekcyjnie i terminowo. www.sroda.com.pl

Artykuły

W ramach niniejszego działu w miarę możności będą systematycznie zamieszczane najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego wraz z krótkimi komentarzami oraz artykuły dotyczącej wszelkich kwestii prawnych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Daniel Więckowski

ul. Hoża 66/68 lok. 10
00-682 Warszawa

tel./fax: 22 622 61 19
tel. kom.: 509 692 586

email: biuro@kancelaria-wieckowski.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek-piątek - 10.00–18.00

mapa

© Kancelaria Adwokacka Daniel Więckowski 2010-2013 / design: stelmaszczuk.pl